შპს ტელეკომპანია "მედია მონიტორინგი"

იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი ემირ ბურჯანაძის მე-4 შესახ ბ 10
ფაქტიური მისამართი: ქ. გორი ბაგრატიონის ქ. N46


ტელეფონი:


ოფისის ტელ.: 0(370) 22 60 68 0(370) 27 95 66 +995 595 04 73 01

საინფორმაციო სამსახური: +995 595 04 73 03 +995 595 04 73 09

სარეკლამო სამსახური: +995 595 04 73 07 +995 592 04 73 07


მოგვწერეთ:


telecompanymediamonitoringi@gmail.com

tvmonitoringi.newsroom@gmail.com

maiatatulashvili@gmail.com