სოფელ შავშვების დევნილთა დასახლებაში ,,მშვიდობის მშენებლობასა და თანასწორობაზე“ დევნილ ახალგაზრდებთან შეხვედრები დაიწყებასოფელ შავშვების დევნილთა დასახლებაში ,,მშვიდობის მშენებლობასა და თანასწორობაზე“ დევნილ ახალგაზრდებთან შეხვედრები დაიწყება

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ