გორის მუნიციპალიტეტში არსებულ რა პრობლემებზე საუბრობს ახალი მოწვევის საკრებულოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდანგორის მუნიციპალიტეტში არსებულ რა პრობლემებზე საუბრობს ახალი მოწვევის საკრებულოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ