საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ  კადრებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ