მწვავე კამათი კრიტიკული კითხვები და შეხსენებული დაპირებები - მუნიციპალიტეტის მერის ერთწლიანი ანგარიში ხაშურელი ხალხს 1.11.2022მწვავე კამათი კრიტიკული კითხვები და შეხსენებული დაპირებები - მუნიციპალიტეტის მერის ერთწლიანი ანგარიში ხაშურელი ხალხს

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ