საჯარო ინფორმაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი 2010 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალია 15.03.2023საჯარო ინფორმაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი 2010 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალია

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ