ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს საზოგადოებაში სიძულვილის ენის შესამცირებლად - 22 ორგანიზაციის მიმართვა ხელისუფლებასხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს საზოგადოებაში სიძულვილის ენის შესამცირებლად - 22 ორგანიზაციის მიმართვა ხელისუფლებას

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ