სასკოლო თვითმმართველობა შვედეთის მიერ გამოცხადებულ პროექტების კონკურსში გორის გუნდმა გაიმარჯვასასკოლო თვითმმართველობა შვედეთის მიერ გამოცხადებულ პროექტების კონკურსში გორის გუნდმა გაიმარჯვა

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ