არ შეიძლება სისტემამ არ შემოგთავაზოს ალტერნატივა - არის თუ არა გათავისუფლებული თანამშრომლების მიმართ გორის მერიის გადაწყვეტილება სუბიექტურიარ შეიძლება სისტემამ არ შემოგთავაზოს ალტერნატივა - არის თუ არა გათავისუფლებული თანამშრომლების მიმართ გორის მერიის გადაწყვეტილება სუბიექტური

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ