გორში 663 დაჯარიმებული მგზავრია - ტრანსპორტის სააგენტოს სტატისტიკაგორში 663 დაჯარიმებული მგზავრია - ტრანსპორტის სააგენტოს სტატისტიკა

გორის მუნიციპალიტეტის ()იპ -ტრანსპორტის სააგენტო“- კონტროლიორების მიერ
უბილეთოდ მგზავრობის მიზეზით, მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, 2022 წელს
საერთო ჯამში, გამოიწერა 663 საჯარიმო ქვითარი - ამის შესახებ ინფორმაცია ,,ტვმონიტორინგს“ ტრანსპორტის სააგენტომ აცნობა. გაერთიანების ინფორმაციითვე
საჯარიმო ქვითრის შესაბამისად, მითითებულ ვადებსა და საბანკო ანგარიშზე, თანხა
ჩაირიცხა 466 დაჯარიმებული მგზავრის მიერ ინფორმაციით, ამ დრომდე სააღმზრდელო დაწესებულებაში მოსაწესრიგებელია გათბობის სისტემა.  ცნობისტვის, უბილეთოდ მგზავრობისთვის ჯარიმის რაოდენობა, თითოეული შემთხვევისთვის,
შეადგენს 20 ლარს.

 

 

 

 

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ