დანიშნავს თუ არა თანამდებობებზე საკუთარ ნათესავ მეგობრებს შიდა ქართლის ახალი გუბერნატორიდანიშნავს თუ არა თანამდებობებზე საკუთარ ნათესავ მეგობრებს შიდა ქართლის ახალი გუბერნატორი

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ