კატეგორია : ძებნის შედეგი

ტარაკნები, მღრღნელები, აბლაბუდებში გახვეული გასაყიდი პურები და მძიმე ანტისანიტარია კასპის თონეებში

ტარაკნები, მღრღნელები, აბლაბუდებში გახვეული გასაყიდი პურები და მძიმე ანტისანიტარია კასპის თონეებში

ტარაკნები, მღრღნელები, აბლაბუდებში გახვეული გასაყიდი პურები და მძიმე ანტისანიტარია კასპის...

საჯარო ინფორმაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი 2010 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალია 15.03.2023

საჯარო ინფორმაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი 2010 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალია 15.03.2023

საჯარო ინფორმაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი 2010 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალია

გორის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებლების დაგროვებული პრობლემები და გამოსავალი 15.03.2023

გორის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებლების დაგროვებული პრობლემები და გამოსავალი 15.03.2023

გორის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებლების დაგროვებული პრობლემები და გამოსავალი