უფლებები საქართველო ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყვიტოს დამოუკიდებელ ინსტიტუტებზე თავდასხმა 29.12.2021უფლებები საქართველო ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყვიტოს დამოუკიდებელ ინსტიტუტებზე თავდასხმა

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ