რა რეკომენდაციებს აძლევს სამოქალაქო სექტორი შშმ პირების დასაქმებისათვის ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას 12.05.2022რა რეკომენდაციებს აძლევს სამოქალაქო სექტორი შშმ პირების დასაქმებისათვის ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ