თუ ბიუჯეტზე მიყენებული ზარალი, თანხა არის მცირე, საქმე იხურება - დავით რაზმაძეთუ ბიუჯეტზე მიყენებული ზარალი, თანხა არის მცირე, საქმე იხურება - დავით რაზმაძე

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ