ეს არ მოხდება, მითუმეტეს გორში დატოვებს თუ არა ოპოზიცია საკრებულოს 18.05.2022ეს არ მოხდება, მითუმეტეს გორში დატოვებს თუ არა ოპოზიცია საკრებულოს

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ