ქარელის მუნიციპალიტეტში, ქუჩების დანომვრა დასრულებულია -შემდეგი ეტაპი სახელების მინიჭება იქნება 8.07.2024ქარელის მუნიციპალიტეტში, ქუჩების დანომვრა დასრულებულია -შემდეგი ეტაპი სახელების მინიჭება იქნება

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ