15 მარტიდან კონფერენციების, სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარება დაშვებული იქნება15 მარტიდან კონფერენციების, სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარება დაშვებული იქნება

საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 15 მარტიდან კონფერენციების, სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარება დაშვებული იქნება.

"15 მარტიდან დაშვებული იქნება კონფერენციების, სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. მოიხსნება არსებული 70 ადამიანზე დაწესებული შეზღდუვა", - თქვა საბჭოს წარმომადგენელმა გიორგი ღიბრაძემ.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ