სტუდენტების, მოსწავლეების, სოციალურად დაუცველი ადამიანების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მიმართვა ადგილობრივ ხელისუფლებას - დაწესდება თუ არა შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზესტუდენტების, მოსწავლეების, სოციალურად დაუცველი ადამიანების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მიმართვა ადგილობრივ ხელისუფლებას - დაწესდება თუ არა შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ