ენების ინოვაციური აკადემიის მორიგი წარმატება - საერთაშორისო პროექტები და ენის გაუმჯობესების მიზნით მასში ჩართული მოსწავლეების მიღწევები 14.11.2022ენების ინოვაციური აკადემიის მორიგი წარმატება - საერთაშორისო პროექტები და ენის გაუმჯობესების მიზნით მასში ჩართული მოსწავლეების მიღწევები

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ