შეწყვეტილი სააღმზრდელო პროცესი გორის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში - რატომ ვერ ხერხდება პრობლემის მოგვარება 10.01.2023შეწყვეტილი სააღმზრდელო პროცესი გორის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში - რატომ ვერ ხერხდება პრობლემის მოგვარება

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ