ახალი ნაგავმზიდები შეძენილია - რეგიონის მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში გადანაწილდა 24.05.2024ახალი ნაგავმზიდები შეძენილია - რეგიონის მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში გადანაწილდა

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ