იცი თუ არა, რამდენ კითხვას სვამს დღეში 4 წლის ბავშვიიცი თუ არა, რამდენ კითხვას სვამს დღეში 4 წლის ბავშვი

იცი თუ არა,  რომ  ოთხი წლის ბავშვი დღეში დაახლოებით 400 შეკითხვას სვამს.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ