დაირღვა თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ჯილდოს გაცემის წესი 10.01.2023დაირღვა თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ჯილდოს გაცემის წესი

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ